E-learning Informele Zorg

Taken, verantwoordelijkheden en beperkingen van vrijwilligers

KerntaakVerlichten
CompetentiesWeet wat de taken, verantwoordelijkheden en beperkingen van vrijwilligers zijn en stemt daarover af met de mantelzorger en leden uit het netwerk.
OnderwerpTaken, verantwoordelijkheden en beperkingen van vrijwilligers
WerkvormConceptualiseren
SamenstellingIndividueel
Tijd75 minuten
Niveauhbo
  1. Ga op internet op zoek naar informatie over vrijwilligerswerk en vrijwilligersorganisaties. Dat mogen regionale, maar ook landelijke organisaties zijn.
  2. Maak van tenminste twee gevonden organisaties een analyse van de taken, verantwoordelijkheden en beperkingen van de vrijwilliger cq de bemiddeling. Gaat het bijvoorbeeld om kortdurende of langdurende vrijwillige ondersteuning; gaat het om lichte of zware taken; gaat het om de cliënt of om de mantelzorger; is de zorg toegankelijk of hoogdrempelig; welke taken mogen vrijwilligers wél en juist níet op zich nemen?
  3. Ga vervolgens na op de gevonden sites, hoe de positie van de mantelzorger in relatie tot de vrijwilliger wordt gedefinieerd. Welke tips en tricks worden er gegeven voor het samenspel van mantelzorgers en vrijwilligers?
  4. Nu je dit weet: kijk naar je eigen stage/werksituatie. Welke rol/ taak vind jij voor de sociale professional weggelegd waar het gaat om de samenwerking tussen de mantelzorger en de vrijwiliger? Bespreek dit met elkaar.