E-learning Informele Zorg

De opdrachten

Mantelzorgmakelaar

MBO | Mantelzorgmakelaar | Individueel of in twee- of drietal | 45 minuten

Bekijk het filmpje mantelzorg Breda over (algemene) mantelzorgondersteuning in Breda. Even terug naar de kennis die je hebt verkregen bij het thema: ‘Samenwerken met de mantelzorger’. Wat is mantelzorgondersteuning? Welke vormen van mantelzorgondersteuning ken jij uit de praktijk? Zijn er mantelzorgers of naasten uit jouw praktijk die baat hebben bij enige ondersteuning? Beantwoord en bespreek […]

start

Ondersteuningsaanbod brussen

MBO | Ondersteuningsvragen brussen | Individueel of tweetallen | 60 minuten

Brussen: broers of zussen van een persoon met een beperking die door diens zorgvraag vaak de aandacht binnen het gezin heeft opgeëist en die als volwassenen, na bijvoorbeeld het overlijden van de ouders, verantwoordelijk zijn voor hun broer of zus met een beperking. Een bijzondere groep met wie je als professional in de Verstandelijk Gehandicaptenzorg […]

start

Kennis van de sociale kaart

MBO | Kennis van de sociale kaart | Individueel of in groepjes | 60 minuten

De decentralisatie van zorg heeft, naast bezuiniging, ook als doel om de zorg dichterbij de leefwereld van de burger te organiseren. De eerste stap die je als burger nu meestal moet zetten bij een hulpvraag, is naar de gemeente toe. Echter, in elke gemeente is de zorg/ondersteuning weer anders geregeld.   Bekijk onderstaande wensen/behoeften/vragen en […]

start

Migranten mantelzorgers

MBO | Mirgranten mantelzorgers | Tweetal | 60 minuten

  Lees de volgende column uit de digitale nieuwsbrief van Zorg en Welzijn: Vergeet mantelzorgers met een migratieachtergrond niet     Je kunt lezen dat deze groep mantelzorgers een risicogroep vormen. Haal uit de tekst vijf risico’s zowel op klant- als op organisatieniveau. Beschrijf deze kort. Kies vervolgens een van de risico’s uit opdracht 2. […]

start

Vrijwilliger gezocht

MBO | Vrijwilliger gezocht | Individueel | 45 minuten

  Neem een cliënt in gedachten die wellicht baat zou hebben bij een maatje waarmee hij/zij iets kan ondernemen in de vrije tijd, mogelijk ook om de thuissituatie te ontlasten. Schrijf in een paar zinnen de wens die deze persoon zou hebben; denk aan interesses, leeftijd, woonplaats, frequentie en activiteit.   Er zijn verschillende mogelijkheden […]

start

Brussen

HBO | Brussen | Individueel of in groepjes | 60 minuten

  Brussen: broers of zussen van een persoon met een beperking die door diens zorgvraag vaak de aandacht binnen het gezin heeft opgeëist en die als volwassenen, na bijvoorbeeld het overlijden van de ouders, verantwoordelijk zijn voor hun broer of zus met een beperking. Een bijzondere groep waar je als professional mee te maken hebt […]

start

Mantelzorgondersteuning organiseren

HBO | Mantelzorgondersteuning organiseren | Drietal | 60 minuten

1. Bekijk het filmpje mantelzorg Breda over (algemene) mantelzorgondersteuning in Breda. Even terug naar de kennis die je hebt verkregen bij het thema: ‘Samenwerken met de mantelzorger’. Wat is mantelzorgondersteuning? Welke vormen van mantelzorgondersteuning ken jij uit de praktijk? Zijn er mantelzorgers of naasten uit jouw praktijk die baat hebben bij enige ondersteuning? 2. Beantwoord […]

start

Buurt benutten

HBO | Buurt benutten | Tweetal | 60 minuten

Inleiding op de opdracht/voorbeeld Bedreigende informele krachten? Wat is er aan de hand? Dagbestedinglocatie ‘De ontmoeting’ ligt midden in een woonwijk. Iedere dag komen hier een twintigtal mensen met een verstandelijke beperking. Deze bewoners komen vanuit verschillende woonlocaties in de omgeving. ‘De ontmoeting’ staat ook open voor mensen uit de buurt die behoefte hebben aan […]

start

Kennis van de sociale kaart

HBO | Kennis van de sociale kaart | Individueel of in groepjes | 60 minuten

De decentralisatie van zorg heeft, naast bezuiniging, ook als doel de zorg dichterbij de leefwereld van de burger te organiseren. De eerste stap die je als burger nu meestal moet zetten bij een hulpvraag, is naar gemeente toe. Echter, in elke gemeente is de zorg/ondersteuning weer anders geregeld.   Bekijk de onderstaande wensen/behoeften/vragen en schrijf […]

start

Vrijwilliger gezocht

HBO | Vrijwilliger gezocht | Individueel | 60 minuten

Neem een cliënt in gedachten die wellicht baat zou hebben bij een maatje waarmee hij/zij iets kan ondernemen in de vrije tijd, ook om de thuissituatie te verlichten. Schrijf in een paar zinnen de wens op die deze persoon zou hebben, denk aan interesses, leeftijd, woonplaats, frequentie en activiteit. Er zijn verschillende mogelijkheden om een […]

start