E-learning Informele Zorg

De opdrachten

Ondersteunen van de mantelzorger in tijden van COVID-19

hbo | Corona | Tweetal | 120 min

Zie in dit filmfragment hoe mantelzorger Peter het ervaart om voor zijn vrouw Tillie te zorgen, ook tijdens de periode van maatregelen vanwege COVID-19. Schrijf tijdens het kijken een aantal steekwoorden op. Je ziet dat Peter graag voor zijn vrouw wil blijven zorgen. Vanwege alle maatregelen zijn veel mogelijkheden om zich te…

start

Contact in het verpleeghuis (COVID-19)

mbo | Corona | Individueel | 60 – 120 min

Bekijk het fragment van Nieuwsuur over de coronamaatregelen in verpleeghuishuizen. Beantwoord in een kort verslag de volgende vragen. 1. Wat raakt je? Heb je hier, in werk of privé, ook zelf mee te maken gehad? Wat vind je van de stelling dat er teveel focus ligt op veiligheid en te weinig op…

start

Mantelzorgers met een migratieachtergrond en de inzet van vrijwilligers

hbo | Culturele diversiteit, vrijwilligers | Individueel | 60- 120 minuten

Je bent nu al een paar keer bij het echtpaar Tahiri geweest. Meneer en mevrouw wonen nu zo’n 40 jaar in Nederland. Ze hebben een fijne woning en hun dochter Khadija woont in dezelfde buurt. Meneer Tahiri heeft zijn hele leven hard gewerkt en heeft een pensioen waar het echtpaar van kan…

start

Intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis

hbo | Intimiteit en seksualiteit | 3-5 studenten | 60 – 90 minuten

In deze opdracht komen een aantal vragen aan bod die kunnen spelen rondom het thema intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis. De werkwijze is als volgt: 1. Kies een vraag uit. 2. Neem ongeveer 30 minuten de tijd om je (individueel) te oriënteren en te verdiepen op de vraag. Maak gebruik van…

start

Intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis

mbo | Intimiteit en seksualiteit | Individueel | 60 – 90 minuten

Neem 10 minuten de tijd om na te denken over jouw gedachten bij intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis. Waaraan denk je dat verpleeghuisbewoners en hun partners behoefte hebben? Wat denk je dat dit vraagt van professionals zoals jij en van de organisatie? 1. Kies een eigen vorm om je bevindingen op…

start

De gevolgen van een gestoorde inprenting

mbo | Inprenting | Tweetal | 30 minuten-60 minuten

Voor deze opdracht maak je gebruik van het boek: Het hart wordt niet dement van Huub Buijsen (2019). Zie ook bijvoorbeeld dit artikel van de Volkskrant. In hoofdstuk 2 van zijn boek beschrijft Buijsen hoe het geheugen werkt en wat er bedoeld wordt met een gestoorde inprenting. 1. Formuleer ieder apart wat…

start

Dementiemonitor 2018. Wat te doen?

hbo | Isolement, zorgzwaarte, beleid | Tweetal | Tijd 60- 120 minuten

Uit de Dementiemonitor Mantelzorg 2018 van het Nivel en Alzheimer Nederland blijkt dat de zorgbelasting bij mantelzorgers van mensen met dementie toeneemt. Lees hier de belangrijkste uitkomsten. Schrijf voor jezelf op welke redenen er zijn voor de toenemende zorgbelasting. Bron: Alzheimer Nederland Je kunt lezen dat 38% van de mantelzorgers minder contact…

start

De gevolgen van een gestoorde inprenting

hbo | Inprenting | Individueel | 30-60 minuten

Voor deze opdracht maak je gebruik van het boek Het hart wordt niet dement van Huub Buijsen (2019). Zie ook bijvoorbeeld dit artikel van de Volkskrant. In hoofdstuk 2 van zijn boek beschrijft Buijsen hoe het geheugen werkt en wat er bedoeld wordt met een gestoorde inprenting. Probeer in één zin te…

start

Zorgtraject bij dementie op jonge leeftijd

hbo | Dementie op jonge leeftijd | Individueel | 90-180 min

Stap 1. Ga op internet op zoek naar de volgende vragen. 1. Over welke leeftijd hebben we het wanneer we spreken over ‘dementie op jonge leeftijd’? 2. Hoe vaak komt dementie op jonge leeftijd voor? 3. Welke gevolgen voor naasten kun je vinden, die specifiek gelden voor dementie op jonge leeftijd? Stap…

start

Vrijwilligerswerk in de verpleeghuiszorg

hbo | Vrijwilligers | Individueel | 90 minuten

Heb je zelf wel eens vrijwilligerswerk gedaan? Ja? Maak een mindmap waarin je aangeeft wat je als positief ervaren hebt en waar jij in jouw rol als vrijwilliger tegenaan liep. Nee? Maak een mindmap waarin je met kernwoorden aangeeft waarom niet. Bijvoorbeeld omdat je onbekend bent met het vrijwilligerswerk in de omgeving…

start