E-learning Informele Zorg

Mantelzorgers met een migratieachtergrond en de inzet van vrijwilligers

KerntaakVerlichten
CompetentiesSchakelt vrijwilligersorganisaties in ten behoeve van de persoon met dementie of ten behoeve van de mantelzorger, en doet een warme overdracht naar desbetreffende coördinator. Kijkt naar mogelijkheden van ondersteuning door een vrijwilliger als respijtzorger of als mantelzorgmaatje. Weet op basis van welke criteria een matching met vrijwilligers kan plaatsvinden.
OnderwerpCulturele diversiteit, vrijwilligers
WerkvormToepassen
SamenstellingIndividueel
Tijd60- 120 minuten
Niveauhbo

Je bent nu al een paar keer bij het echtpaar Tahiri geweest. Meneer en mevrouw wonen nu zo’n 40 jaar in Nederland. Ze hebben een fijne woning en hun dochter Khadija woont in dezelfde buurt. Meneer Tahiri heeft zijn hele leven hard gewerkt en heeft een pensioen waar het echtpaar van kan rondkomen. Mevrouw Tahiri nam de zorg voor de kinderen op zich, zorgde ervoor dat het huis straalde en kookte heerlijke Marokkaanse maaltijden. Khadija vertelt dat het steeds vaker laten aanbranden van maaltijden, het door elkaar halen of vergeten van ingrediënten ervoor zorgde dat haar moeder steeds vaker verdrietig of boos was. In eerste instantie werd dit in de familie gezien als ouderdomsklachten. Totdat mevrouw Tahiri in het Nederlands, en later ook in het Arabisch, steeds moeilijker uit haar woorden kwam. Via de huisarts is uiteindelijk de ziekte van Alzheimer vastgesteld.
Jij bent als professional bij het gezin betrokken geraakt. Het valt je op dat dochter Khadija vaak aanwezig is. Khadija geeft aan dat ze de zorg voor haar ouders belangrijk vindt. Ze hebben immers ook ooit voor haar gezorgd. In de gesprekken die je met haar hebt wordt ook duidelijk dat Khadija het grootste deel van de zorg op zich neemt. Thuiszorg wordt afgehouden en een opname; daar wil de familie al helemaal niet aan denken. Toch geeft Khadija ook aan dat zwaar is. Je krijgt de indruk dat ze door zal gaan totdat ze letterlijk omvalt. Familieleden helpen af en toe, maar wonen ver weg of kampen zelf met gezondheidsklachten.

Lees Diversiteit bij informele hulp bij dementie.

Khadija vindt het belangrijk om voor haar ouders te zorgen maar op deze manier is de kans klein dat ze dit op de lange termijn volhoudt. De inzet van een vrijwilliger zou Khadija mogelijk kunnen ontlasten. Voorop staat dat het goed voelt zowel voor ouders als voor Khadija.

Beschrijf hoe een matching met een vrijwilliger zou kunnen plaatsvinden. Maak daarbij gebruik van de inzichten uit het artikel. Maak in je beschrijving onderscheid in de volgende fases:
– Het bespreekbaar maken van de inzet van een vrijwilliger;
– Het zoeken naar geschikte vrijwilligers;
– De matching met de vrijwilliger;
– Wat er nodig is om de vrijwilliger goed toe te rusten.

Optioneel: Ga op zoek naar aanvullend materiaal en gebruik dat om je aanpak verder te specificeren en concretiseren.