E-learning Informele Zorg

Advies geven aan naaste(n)

KerntaakVersterken
CompetentiesHeeft kennis over de specifieke vorm van dementie, daarbij horende gedragskenmerken en de gevolgen daarvan op naasten. Kan voorlichting geven over hoe naasten daar adequaat mee kunnen omgaan.
OnderwerpAdvies geven aan naaste(n)
WerkvormToepassen
SamenstellingIndividueel
Tijd75 minuten
Niveauhbo

Casus Mevrouw van Dijk

Al jaren ben je als persoonlijk begeleider betrokken bij mevrouw Van Dijk. In eerste instantie was haar vraag om ondersteuning te krijgen bij het voeren van een eigen huishouden. Ze kreeg steeds meer moeite met persoonlijke verzorging, het zelfstandig doen van boodschappen en het omgaan met fysieke achteruitgang. Je hebt haar leren kennen als een gezellige dame die tevreden was met haar woning en de mensen om haar heen. Af en toe had je contact met haar dochter, Ina. Ze sloot regelmatig aan bij een begeleidingsgesprek en nam contact op bij bijzonderheden. De afgelopen maanden viel het op dat mevrouw van Dijk vergeetachtig werd. Onlangs is door de huisarts beginnende dementie geconstateerd. Er is afgesproken dat jij, zolang mevrouw van Dijk nog thuis kan blijven wonen, betrokken blijft bij de begeleiding en persoonlijke verzorging van mevrouw van Dijk.

Mevrouw van Dijk woont in een seniorenflat waar over het algemeen goed contact is met buren. De laatste weken begint het je op te vallen dat buren, die eerder eigenlijk altijd even een praatje maakten, nu vlug voorbij lopen. Je hebt contact met meerdere ouderen in deze flat. Daar vang je op dat mevrouw Van Dijk tijdens één van de maandelijkse bingo avonden boos zou zijn geworden op één van de bewoners in de flat. Daarnaast had ze haar buurman niet gefeliciteerd met zijn 75e verjaardag. De flatbewoners leken er niets van de begrijpen. ‘Er hingen overal slingers, dat had ze toch niet kunnen missen?’ Je besluit contact op te nemen met dochter Ina. Ook zij geeft aan dat haar kinderen van 15 en 16 met steeds meer tegenzin naar hun oma gaan. ‘Ze lijkt helemaal geen interesse meer in ze te tonen. Ze doet zo onverschillig’.

 1. Wanneer naasten meer zouden weten over dementie zouden ze mogelijk meer begrip tonen en beter weten hoe ze met mevrouw Van Dijk kunnen omgaan. Dit kan voorkomen dat mevrouw Van Dijk geïsoleerd raakt van haar omgeving en het kan de druk op Ina (de mantelzorger) verlichten. Om hen te kunnen adviseren is het van belang om eerst meer te weten te komen over de gevolgen van dementie. Bestudeer tenminste 3 bronnen over de gevolgen van dementie. Bekijk bijvoorbeeld één van de volgende films Vormen van dementie: Vasculaire Dementie, Vormen van dementie: Alzheimer, Vormen van dementie: Dementie met Lewy bodies. Nuttige sites zijn www.dementie.nl, www.alzheimernederland.nl en www.hersenstichting.nl.
 2. Stel je een concrete situatie voor waarin iemand uit de flat of een familielid het lastig vindt om om te gaan met het gedrag van mevrouw Van Dijk. Schrijf in steekwoorden op wat er gebeurt en welke van de gevolgen van dementie hier een rol (kunnen) spelen. Maak onderscheid tussen tenminste twee verschillende vormen van dementie.
 3. Je weet nu meer over de gevolgen van dementie. Maar hoe kunnen naasten en jijzelf daar op een goede manier mee omgaan? Bestudeer de pagina over omgaan met agressief gedrag, de pagina met tips over omgaan met dementie en tien tips voor betere communicatie.
 4. Inmiddels weten steeds meer mensen uit de omgeving van mevrouw Van Dijk dat er sprake is van een beginstadium van dementie. Flatgenoten en familieleden stellen aan jou de volgende vragen:- Hoe kan ik mevrouw Van Dijk het best benaderen?
  – Wat kan ik doen om samen weer plezier te beleven?
  – Bij wie kan ik terecht met vragen over agressief gedrag?
  – Beschrijf in 1 A4 welk advies je naasten hierover gaat geven.
 5. Direct naasten kunnen ook te maken krijgen met zaken die geregeld moeten worden voor degene met dementie. Denk aan het nemen van beslissingen of het regelen van de financiën. In het document Rechtsbescherming bij dementie wordt benoemd dat als vertegenwoordiging niet op tijd geregeld is, naasten steeds moeten inschatten hoe iemand het gewild zou hebben. Er kan verdeeldheid zijn in de familie wat dit nog lastiger maakt. Lees Zorgbeslissingen nemen voor iemand met dementie. Bepaal wat belangrijke zaken zijn waarmee leden uit het netwerk, in de beginfase van dementie, rekening moeten houden.
 6. Neem een film op van 10 minuten waarin je naasten informeert over het adequaat omgaan met dementie en wat belangrijk is wanneer het gaat om het nemen van beslissingen en rechtsbescherming. Laat het filmpje zien aan tenminste één collega of medestudent. Vraag feedback over: 1) in hoeverre je de informatie begrijpbaar gemaakt hebt voor naasten, 2) wat diegene met name relevant vond in je verhaal en 3) of diegene nog iets heeft gemist. Maak in de presentatie onderscheid tussen de verschillende stadia van dementie.