E-learning Informele Zorg

Methoden en instrumenten

KerntaakVerlichten
CompetentiesWeet een signalerende, initiërende en bewakende rol aan te nemen, passend bij de omstandigheden. Kan daarbij bestaande instrumenten en methoden van sociale netwerk versterking inzetten.
OnderwerpMethoden en instrumenten
WerkvormConceptualiseren
SamenstellingIndividueel
Tijd75 minuten
Niveauhbo
  1. In de publicatie: Aan de slag met sociale netwerken (Movisie, 2014)  zie je de 44 bekendste instrumenten en methoden in socialenetwerkversterking.Ook op de site: Zorg voor beter – scholing, zie je tal van werkwijzen en e-learnings staan. Blader de publicaties globaal door en kies drie instrumenten en drie methoden die jou het meest aanspreken. Geef voor deze zes instrumenten/methoden aan wat jou hier in aanspreekt. Verwerk dit in een verslag van 1 à 2 A4.
  2. Je hebt nu de publicatie bekeken en je hebt een indruk van de instrumenten en methoden die er zijn rond sociale netwerken. Kies nu ieder twee van de eerder gekozen instrumenten uit. Deze instrumenten pas je toe op je medestudent en andersom. Bespreek met elkaar in welke situaties jullie deze instrumenten op professioneel vlak zouden willen gebruiken.
  1. Daarna kiezen jullie samen nóg een instrument en passen die toe op de volgende casus: Early On-Set Alzheimer’s: One Year Later. Deze film gaat over een jong iemand die Alzheimer heeft en over haar jonge mantelzorgers. Mocht je informatie missen, dan mag je die er zelf bijverzinnen. Ga met elkaar in gesprek over de werkwijze en de toepassing ervan. Je kunt gewoon het een en ander van de werkwijze uitproberen.
  1. Inventariseer samen welke vragen je hebt over dit instrument of deze methode. Ga met die vragen naar je collega, naar een gespecialiseerd docent of naar een site. Zorg ervoor dat je antwoorden krijgt op je eigen vragen.
  1. Bespreek met elkaar in hoeverre jullie deze instrumenten functioneel kunnen inzetten bij het aannemen van een signalerende, een initiërende of een bewakende rol. Zorg dat jullie bij iedere rol in ieder geval twee instrumenten of methoden kunnen noemen. Het kan zijn dat jullie daarvoor terug moeten naar alle 44 instrumenten of naar: “Zorg voor beter”.