E-learning Informele Zorg

Inzet van vrijwilligers in een verpleegsetting

KerntaakVerlichten
CompetentiesSchakelt vrijwilligersorganisaties in ten behoeve van de persoon met dementie of ten behoeve van de mantelzorger en doet een warme overdracht naar desbetreffende coördinator
OnderwerpInzet van vrijwilligers in een verpleegsetting
WerkvormReflecteren en Toepassen
SamenstellingTweetal
Tijd75 minuten
Niveauhbo

Casus

Meneer Bouhaleb woont sinds kort in een verpleeghuis. De zorg thuis werd mevrouw teveel omdat zij zelf fysieke klachten heeft. Ze gaat elke dag naar hem toe, maar ook dat valt haar zwaar.

Na diverse gesprekken met de zorgcoördinator, waarin is besproken hoe vrijwilligers mevrouw Bouhaleb kunnen vervangen, stemt mevrouw Bouhaleb in met een bemiddeling. Er zijn drie vrijwilligers in de organisatie die wel enkele dagdelen per maand iets kunnen ondernemen met haar man. De zorgcoördinator heeft gezocht naar actieve vrijwilligers die meneer misschien uit zijn stoel kunnen krijgen om iets actiefs te ondernemen. De vrijwilligers realiseren zich dat meneer boos kan worden en onwillig. Zij hebben zich verdiept in de verhalen van mevrouw Bouhaleb en zich ingebeeld en ingedacht wat zij zouden kunnen betekenen in een dergelijke situatie. De eerste keren dat de vrijwilligers komen is meneer vriendelijk, voorkomend en gewillig. Echter, na enkele keren wordt meneer argwanend en terughoudend. Het lukt niet meer om meneer in beweging te krijgen. Mevrouw Bouhaleb is verdrietig want ze wil graag dat haar man een fijne actieve middag heeft. Ze denkt dat hij wil dat zij elke dag komt en boos is dat hij niet meer bij haar kan wonen. Bij haar is hij wel actief. Maar ze vindt het inmiddels wel fijn om een middagje voor zichzelf te hebben en thuis wat te scharrelen.  

 1. Lees casus 12 uit de publicatie Stilstaan om vooruit te komen (Wmo werkplaatsen, 2015) en beantwoord gezamenlijk de vragen 4 en 5.
 2. Bestudeer de competentiecheck (Movisie)  Jullie zien op pagina 3 de volgende tekst:In de competentiecheck staan de belangrijkste competenties voor het aansturen en bege­leiden van vrijwilligers op een rij. Deze competenties zijn samen met een aantal vrijwilli­gerscoördinatoren – collega’s die de praktijk goed kennen – geformuleerd. Het gaat om:

  signaleren
  enthousiasmeren en waarderen
  inzetten van vakkennis
  een open en uitnodigende houding hebben
  luisteren en empathie tonen
  grenzen stellen en bewaken
  coachen en begeleiden

  De zorgcoördinator heeft gesprekken gevoerd met mevrouw Bouhaleb en de betrokken vrijwilligers. Er is onmacht gesignaleerd bij de vrijwilligers. Met de coördinator van de vrijwilligers is afgesproken dat de zorgcoördinator meer een aansturende en begeleidende rol op zich neemt richting de vrijwilligers.

 3. Probeer samen de formulieren uit de competentiecheck in te vullen voor deze situatie, alsof jullie de zorgcoördinator zijn. Wat zijn jullie belangrijkste bevindingen? Wat wordt nu de volgende actie naar de vrijwilligers en naar de vrijwilligerscoördinator?  Verwerk jullie inzichten in een korte voorbereiding voor het gesprek met de vrijwilligers en hoe je dit zult overdragen aan de vrijwilligerscoördinator.
 1. Een half jaar later blijken de vrijwilligers toch af te haken. Ze bleken te weinig ervaring te hebben met complex gedrag bij dementie om zich een realistische voorstelling van het contact met meneer Bouhaleb te maken. Toch wil mevrouw Bouhaleb het graag nog een keer proberen met nieuwe vrijwilligers. Er zijn dan wel een aantal belangrijke criteria waaraan voldaan moet worden. Er wordt gezocht naar iemand met enige voorkennis van dementie, iemand met de nodige tijd en levenservaring (bijvoorbeeld iemand die met pensioen is). Het liefst iemand die niet te voorzichtig is. Hoe kan een verpleeghuis aan geschikte vrijwilligers komen? Welke rol en taak kunnen vrijwilligersorganisaties hierin hebben?