E-learning Informele Zorg

Heel het Leven

KerntaakVerlichten
CompetentiesKan taken uit het begeleidingsplan uitvoeren, om de mantelzorger te stimuleren de regierol te nemen in het organiseren van het eigen netwerk.
OnderwerpHeel het Leven
WerkvormConceptualiseren en Toepassen
SamenstellingIndividueel
Tijd60 minuten
Niveauhbo
  1. Ken je zelf mensen met dementie en mantelzorgers van mensen met dementie? Denk aan je werkplek, stages of aan mensen uit je omgeving. Neem voor deze opdracht deze persoon met dementie en zijn of haar mantelzorger in gedachten.

Wat is jouw indruk van de regierol van de mantelzorger in het organiseren van het netwerk? Het gaat erom dat de mantelzorger de spil van het netwerk is. De mantelzorger bouwt het netwerk op en houdt het in stand.[1]   Geef op een schaal van nul tot tien aan in hoeverre de mantelzorger deze rol op zich neemt.

  1. Bekijk de film: ‘Heel het leven’ waarin docent Sascha van Gijzel vertelt over de handreiking ‘Heel het Leven’. Zij richt zich in de film op degene met dementie en de mantelzorger. Degenen die jij nu in gedachten hebt dus!

Ga na het bekijken van de film terug naar 01:54 waar in beeld wordt gebracht wie er mogelijk in het netwerk zitten. Maak gebruik van onderstaand model.

Bron: Scholten, C. , Lier, W.van, Gori, L. (2014).  Een goede buur! Versterking van relatie van thuiszorg met informele zorg. Utrecht: Vilans en STMG.

[1] Uit Keesom, J. en Witteveen, E. (2012). Een sterk netwerk. Voor een goed leven na hersenletsel. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie. Hogeschool Utrecht.

 
Herken je deze actoren? Vul dit in in onderstaand overzicht voor zowel de mantelzorger, degene met dementie als gezamenlijk.

 

Mantelzorger (apart) Persoon met dementie (apart) Persoon met dementie en mantelzorger (gezamenlijk)
Actief sociaal netwerk
Toekomstig sociaal netwerk
Burgerinitiatieven
Vrijwilliger(s)

In hoeverre vind je, op basis van wat je net hebt ingevuld, dat er sprake is van een eigen netwerk van de mantelzorger? Geef aan op een schaal van nul tot tien.

Stel je voor dat we een half jaar verder zijn en de dementie verder gevorderd is. Stel je voor dat je als professional betrokken bent bij deze casus. Je merkt dat de zorgtaken veel van de mantelzorger vragen en hij of zij weinig toekomt aan een eigen leven. De mantelzorger geeft aan dat hij of zij het belangrijk vindt goed voor degene met dementie te zorgen. Het blijkt dat de mantelzorger soms spontaan zin krijgt om even te gaan fietsen of om een borrel te drinken met een vriend of vriendin. De mantelzorger geeft aan niet goed zicht te hebben op wie er op zo’n moment gezelschap en/of ondersteuning kan bieden aan degene met dementie. Door alle hectiek weet de mantelzorger niet meer met wie hij of zij dan iets zou willen ondernemen. Dit betekent dat de mantelzorger steeds minder onderneemt en het contact met het netwerk verwatert. Als professional is het jouw taak de mantelzorger te stimuleren om regie te nemen in het organiseren van het netwerk. Dit kan gaan over het onderhouden van bestaande contacten, maar ook over het aanboren van nieuwe contacten.

Bekijk de handreiking ‘Heel het Leven’ (zie Toolbox). Maak een plan van ongeveer 1 A4 waarin je beschrijft hoe je deze handreiking zal gebruiken om de mantelzorger te stimuleren de regierol te nemen in het organiseren van het netwerk. Maak in het plan duidelijk wat jouw rol als professional is, en wat jij ziet als de rol van de mantelzorger (samen met degene met dementie). Verwerk ook de brief ‘Infomeer je buurt’ (p.46) in je plan.

Schrijf voor jezelf in ½ A4 op hoe je ‘Heel het leven’ (inclusief ‘Informeer je buurt’) zou willen gebruiken in je (toekomstige) werk.

Klik hier om de pdf  ‘Heel het Leven’ op te slaan op je PC.