E-learning Informele Zorg

Criteria van mantelzorgers bij het inzetten informele zorgers

KerntaakVerlichten
CompetentiesWeet op basis van welke criteria een matching met vrijwilligers kan plaatsvinden. Begrijpt dat inzet van familie en vrienden een andere impact heeft dan vrijwillige inzet.
OnderwerpCriteria van mantelzorgers bij het inzetten informele zorgers
WerkvormErvaren en Conceptualiseren
SamenstellingIndividueel
Tijd120 minuten
Niveauhbo
  1. Kijk op de site Mantelzorgers en vrijwilligers in beeld  Snuffel de site globaal door.
  2. Ga op zoek naar een mantelzorger van iemand met dementie. Misschien ken je iemand, maar je kunt ook kijken of je een mantelzorger mag spreken in een verpleeghuis of bij een dagbesteding. Je gaat nu achterhalen wat de ervaringen zijn met de inzet van familie, vrienden, en vrijwillige inzet. Vraag naar de impact van het ‘toelaten’ van anderen. Vraag ook naar de criteria die gehanteerd worden. Wat vindt de mantelzorger belangrijk? Stel van tevoren vragen op, niet teveel en niet te complex. Het moet geen zwaar interview worden. Stel deze vragen aan minimaal drie mantelzorgers. Zorg dat je in ieder geval met twee mantelzorgers in gesprek raakt. Mocht het echt niet lukken om een derde mantelzorger te spreken, probeer dan informatie van het internet te halen.
  3. Schrijf een verslag van 1 à 2 A4 waarin je beschrijft  welke criteria mantelzorgers belangrijk vinden bij de inzet van familie, vrienden of een vrijwilliger. Maak daarin een duidelijk onderscheid in zogenaamde warme (dus al langer durende) contacten en contacten met de (relatief nieuwe) vrijwilligers. Geef aan wat deze mantelzorgers als criteria hanteerden om met henzelf te werken of met hun naaste met dementie.