E-learning Informele Zorg

De opdrachten

Outreachend werken naar ouders en brusjes (hier mantelzorgers genoemd)

HBO | Outreachend werken naar ouders en brusjes (hier mantelzorgers genoemd) | Individueel | 120 minuten

Om mantelzorgers te kunnen ondersteunen en faciliteren is het van belang dat de professional weet hoe hij/zij hen kan bereiken. Outreachend werken speelt daar een belangrijke rol in. Wat is dat eigenlijk? Neem een filmpje op van max. 5 minuten waarin je het belang uitlegt van outreachend werken. Gebruik daarvoor de bronnen: artikel sociale vraagstukken […]

start

Vindplaatsgericht werken naar brussen

HBO | Vindplaatsgericht werken naar brussen | In twee- of drietallen | 45 minuten

Op de site van Mezzo staat een handreiking:  ‘Opgroeien met zorg, een handreiking voor ondersteuning van jonge mantelzorgers’ . Op pagina 40 staat onderstaande tabel. Bekijk de tabel zorgvuldig. Als sociaal professional werkzaam in de gehandicaptenzorg met adolescenten, merk je dat brussen (te) weinig in beeld zijn. Je doet navraag bij je collega’s en die […]

start

Herkennen van gevoelens en dilemma’s van naaste(n)

HBO | Herkennen van gevoelens en dilemma’s van naaste(n) | Individueel | 100 minuten

Laat in een reflectieverslag zien te kunnen reflecteren op: de vragende houding het herkennen van rouw, schuld, twijfel en eenzaamheid het beschouwen van de persoon met (L)VB, de ouders, de brussen en de zorgvrijwilligers als samenwerkingspartners het bespreken van morele dilemma’s. a. Bekijk delen van de documentaire:  Janet zorgt voor haar gehandicapte zus Janets oudere […]

start

Bemoeizorg

HBO | Bemoeizorg | In drietallen | 90 minuten

Handreiking B. Frederiks, V. Dörenberg (2015). Bemoeizorg in de zorg voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. Amsterdam: VUmc. Klik op het plaatje voor een PDF van de handreiking. In deze handreiking wordt het volgende stappenplan geïntroduceerd: STAPPENPLAN VOOR BEGELEIDERS Dit stappenplan is een middel om verantwoord om te gaan met bemoeizorg in de zorg […]

start

Eigen proces informele zorgers

HBO | Eigen proces informele zorgers | Individueel en groep | 45 minuten

Neem een casus uit je eigen praktijk waarin duidelijk is dat ouders en/of brusjes worstelen met gevoelens van rouw, schuld twijfel en/of eenzaamheid. Misschien is dat in de gekozen casus niet op de voorgrond tredend. Je mag in deze opdracht van alles (erbij) verzinnen. Dus maak die gevoelens groter, omvangrijker en juist sterk op de […]

start

Eigen (onzichtbare) proces van de ouders en brussen

MBO | Eigen (onzichtbare) proces van de ouders en brussen | In drietal | 90 minuten

In deze opdracht ga je in voorbeelden aangeven hoe het proces van de ouders en brussen eruit kan zien en hoe de mantelzorger daarin zal worden ondersteund. Het gaat om situaties waarin voor de ‘buitenwereld’ er weinig tot niets aan de hand lijkt. Uit: Het Broers- en zussenboek van Anjet van Dijken. Meer informatie: www.lannoocampus.nl […]

start

Minicollege over de gevolgen voor de ouders en brussen

MBO | Minicollege over de gevolgen voor de ouders en brussen | In drietal | 120 minuten

Je geeft een presentatie over de consequenties van de (zichtbare en niet- zichtbare) gevolgen van (L)VB en koppelt dit aan de gevolgen ervan voor de ouders/brussen. Op de beginpagina van deze e-learning is een lijst gegeven van literatuur en informatie via sites over (L)VB en mantelzorg. Ga naar de bronnen van thema 1: “Gevolgen van […]

start

Vragende houding

MBO | Vragende houding | In drietal | 90 minuten

Opdracht Beschrijf in een verslag hoe in een rollenspel of gesprek: 1) de vragende houding van invloed is geweest op het leren kennen van de gevolgen op naaste(n) 2) degene met (L)VB, de ouders, de brussen en zorgvrijwilligers als samenwerkingspartners zijn beschouwd. Uitwerking Zoek minimaal 5 filmpjes over (L)VB, informele zorg en professionele zorg. Bekijk […]

start

Inleven in de situatie van de ouders/ brusjes

MBO | Inleven in de situatie van de ouders/ brusjes | In drietal | 60 minuten

Ouders en brusjes kunnen behoefte hebben aan een professional die regelmatig contact opneemt. Zij worden niet altijd gezien en zijn niet altijd in beeld. Toch is daar alle reden toe. Het leven van de ouders en brusjes wordt sterk bepaald door de persoon met (L)VB. Zij hebben te maken met eigen kwesties die te maken […]

start

Openingsvragen bij brusjes

MBO | Openingsvragen bij brusjes | Drietal | 30 minuten

Bespreek met één of twee collega’s of medestudenten wat jullie goede openingsvragen zouden vinden om in contact te komen met de brusjes. Gebruik daarvoor tenminste drie eigen praktijkvoorbeelden óf de volgende casussen. Je kunt ook kijken op de site www.brussenboek.nl naar de blogs van brusjes. Casus 1                Floor Vlaskamp   (www.brussenboek.nl) Floor Vlaskamp, zus van Ann: […]

start