E-learning Informele Zorg

De opdrachten

Waarderen van vrijwilligers

HBO | Waarderen van vrijwilligers | Tweetal | 30 minuten

Bekijk de fotostrips en bespreek per strip: wat je opvalt; beeld je in hoe de vrijwilliger zich zal voelen; of je deze situaties in jouw eigen praktijk ook tegenkomt; wat jij anders zou willen doen als jij de begeleider was.   De markt De markt     Klusjesvrijwilliger Klusjes vrijwilliger   Afspraak valt in het […]

start

Verkeerde vrienden

MBO | Verkeerde vrienden | In tweetal (praktijk)

Verkeerde vrienden Lees casus 13 Verkeerde vrienden uit de volgende publicatie: Stortelder, M. (2015). Casus 13 Verkeerde vrienden. In L. Linders, & D. Feringa(red.), Stilstaan om vooruit te komen; Casuïstiekbundel rond het thema informele ondersteuning (pp. 59-60). Utrecht: Movisie. Opdracht Beantwoord de (oriënterende) vragen bij de casus. Wie is hier de primaire hulpvrager? Aan wie zou […]

start

Het Steunogram, krachten en risico’s netwerk in beeld

HBO | Het Steunogram, krachten en risico’s netwerk in beeld | Individueel (praktijk)

Lees in de literatuurverkenning: ‘Een ‘steunend’ of ‘belemmerend’ sociaal netwerk?’ blz 10. Het Steunogram is speciaal ontwikkeld om het sociale netwerk inclusief de risico’s en de krachten bij de (L)VB-doelgroep in beeld te brengen. Het doel is de (L)VB-jeugdige (en hun ouders en professionals) inzicht te bie­den in wie, hoe en waarmee iemand hen kan […]

start

Verkeerde vrienden

HBO | Verkeerde vrienden | In tweetallen (praktijk)

Opdracht Beantwoord de (oriënterende) vragen bij de casus a. Wie is hier de primaire hulpvrager? Aan wie zou je welke vragen stellen? Benoem de vragen die je hebt. Welke personen zijn er in beeld en welke personen mis je? Wie zou je verder erbij betrekken en hoe pak je dat aan? In hoeverre zou je in […]

start

Migranten mantelzorgers

HBO | Migranten mantelzorgers | Tweetal | 60 minuten

Lees de volgende column uit de digitale nieuwsbrief van Zorg en Welzijn: Vergeet mantelzorgers met een migratieachtergrond niet Je kunt lezen dat deze groep mantelzorgers een risicogroep vormt. Haal uit de tekst vijf risico’s zowel op klant- als op organisatieniveau. Beschrijf deze kort. Bekijk nu de column over AMWAHT (Allochtone Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst) […]

start

Sociale binding en voorzieningen in een dorp of stad

MBO | Sociale binding en voorzieningen in een dorp of stad | Tweetal of individueel

Kleine dorpen in krimpregio’s maken het naar omstandigheden goed Terwijl de bevolking in de stad alsmaar stevig groeit, is die op het platteland sinds 2010 aan het krimpen. Binnen het platteland varieert het: in dorpen rond de stad is de bevolkingsomvang min of meer stabiel, in kleine afgelegen dorpen krimpt deze fors. Lees verder. SCP. […]

start

Heel het Leven

MBO | Heel het Leven | Individueel | 60 minuten

Bekijk de film Heel het Leven  waarin docent Sascha van Gijzel vertelt over de handreiking Heel het Leven. Zij richt zich in de film op iemand met dementie en de mantelzorger, maar dit kan ook een van jouw cliënten met (L)VB en diens mantelzorger zijn. Neem een van je cliënten en een mantelzorger in gedachten. […]

start

Sociale binding en voorzieningen in een dorp of stad

HBO | Sociale binding en voorzieningen in een dorp of stad | Tweetal of individueel

Lees het artikel: ‘De grote belofte die het sociale netwerk heet’ https://www.movisie.nl/sites/default/files/bestanden/documenten/movisies/movisies-2018-1/14/ en lees eventueel de conclusies van het onderzoeksrapport: ‘Ik los het zelf wel op’ (blz. 76-82). Neem een cliënt (en diens naasten) in gedachten die moeite heeft (of hebben) om een beroep te doen op mensen uit hun netwerk. Welke belemmerende factoren spelen […]

start

SOFA-model

MBO | SOFA-model | Drietal | 45 minuten

In deze opdracht ga je de verschillende rollen verkennen van de mantelzorger, met name de rol van de persoonlijke relaties met de naaste(n). Bestudeer hiervoor eerst de pagina’s  4 tot en met 8 van de publicatie:  Werkboek samenwerking mantelzorgers Op pagina 7 van deze publicatie, zie je onderstaand model staan. Je kijkt in het bijzonder […]

start

Netwerken en diversiteit

MBO | Netwerken en diversiteit | Twee- of drietal | 45 minuten

In deze opdracht ga je na hoe netwerken kunnen ontstaan bij migranten mantelzorgers. Lees hiervoor eerst de opzet van de opleiding AMWAHT: De opleiding De AMWAHT-opleiding bestaat uit drie modules en een praktijkdeel. Bij iedere les worden het doel, het dagschema, werkvormen en begrippen en theorie gegeven. Zie voor meer informatie het Opleidingsboek (Moerbeek & […]

start